Saturday, May 28, 2005

Hà Nội bị cắt điện, sao đến nông nỗi này, giải pháp ở đâu?


0 Comments:

Post a Comment

<< Home