Friday, August 05, 2005

Phát hiện dầu khí mới trên cấu tạo Nam Rồng

Khi thử vỉa ở phần trên của tầng đá móng trong thân trần ở giếng khoan 09-1-Rồng-20, Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun với lưu lượng 1.000 thùng/ngày ở chế độ côn 15,9 mm.

Đây là giếng khoan tìm kiếm dầu khí đầu tiên của Vietsovpetro trên cấu tạo Nam Rồng ở phần cực nam của lô 09-1, thuộc Bồn Trũng Cửu Long.

Ông Trần Lê Đông, Tổng giám đốc Vietsovpetro, cho biết: chiều sâu hiện tại của giếng khoan là 3.940m. Sau khi thử vỉa, giếng khoan 09-1-Rồng-20 sẽ được khoan đến chiều sâu thiết kế là 4.150m để đánh giá đầy đủ hơn triển vọng của tầng đá móng trong khu vực này.

Theo Thanh Niên

Thùng dầu thứ 100 triệu tại Mỏ Rạng Đông

Công ty Dầu khí Việt-Nhật (JVPC) đã khai thác thùng dầu thứ 100 triệu tại Mỏ Rạng Đông, nâng tổng sản lượng khai thác tại mỏ từ trước tới nay lên 13,2 triệu tấn.

Hiện nay, mỏ Rạng Đông được khai thác với mức sản lượng 50.000 thùng dầu/ngày (gần 6,6 nghìn tấn/ngày). Dự kiến trong năm 2005, Công ty sẽ khai thác tại mỏ Rạng Đông 17 triệu thùng dầu và 16 tỷ bộ khối khí, vượt kế hoạch 0,6 triệu thùng dầu.

Công ty cũng đã hoàn thành lắp đặt thành công giàn khai thác dầu C1, giàn xử lý trung tâm (CLPP) tại mỏ. Như vậy, hệ thống thiết bị khai thác tại mỏ Rạng Đông hiện có 4 giàn khai thác đầu giếng, 1 giàn xử lý trung tâm và 1 kho chứa dầu nổi (FPSO).

Hợp đồng dầu khí lô 15.2 được ký vào tháng 10-1992. Các đối tác tham gia trong hợp đồng gồm Công ty thăm dò và khai thác dầu khí thuộc Tổng Công ty Dầu khí VN (17,5%), ConocoPhillips Gama Ltd (36%) và JVPC là nhà điều hành (46,5%).

Mỏ Rạng Đông được phát hiện khi khoan giếng thăm dò đầu tiên 15.2-RD-1X vào tháng 6-1994, bắt đầu khai thác thương mại tại khu vực phía Bắc mỏ vào tháng 10-1998. Tiếp đó, hoạt động khai thác được triển khai ra các khu vực phía Đông, phía Nam và khu vực trung tâm của mỏ.

Theo TTXVN

0 Comments:

Post a Comment

<< Home