Tuesday, December 27, 2005

Vẫn xuất khẩu quá nhiều dầu thô và than đáXuất khẩu than

Theo Bộ Thương mại, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nhóm nguyên nhiên liệu, gồm dầu thô và than đá trong năm 2005 và bình quân giai đoạn 2001 - 2005 vẫn chiếm gần 23% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, chưa đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển xuất khẩu 2001 - 2010 là đến năm 2005 giảm tỷ trọng nhóm này xuống khoảng 9%.

Trong đó, mục tiêu xuất khẩu than đá đặt ra trong Chiến lược là 4 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2001 - 2010 với kim ngạch khoảng 120 - 150 triệu USD/năm. Nhưng chỉ riêng năm 2005, do gặp thuận lợi về giá và thị trường xuất khẩu, lượng than đá xuất khẩu ước đạt gần 18 triệu tấn, kim ngạch 658 triệu USD và trong giai đoạn 2001 - 2005 lượng than đá xuất khẩu đạt trên 44,2 triệu tấn, kim ngạch 1 tỷ 389 triệu USD, tốc độ tăng kim ngạch bình quân đạt gần 48%/năm. Tương tự, mục tiêu giảm xuất khẩu dầu thô cũng chưa hoàn thành và dự kiến năm 2005 xuất khẩu dầu thô đạt khoảng 18 triệu tấn, trị giá gần 7,4 tỷ USD.

ĐINH LAN - SGGP

0 Comments:

Post a Comment

<< Home