Thursday, January 05, 2006

2006: ra đời giải thưởng năng lượng Việt Nam

TT - Theo ông Huỳnh Kim Tước - giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng (Sở Khoa học - công nghệ TP.HCM), năm 2006 VN sẽ có giải thưởng năng lượng quốc gia.

Đây là hoạt động phối hợp giữa UBND TP.HCM, Bộ Công nghiệp và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng là đơn vị tổ chức thực hiện. Giải thưởng giúp tìm kiếm những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm tiết kiệm năng lượng.

Các công trình đoạt giải sẽ được VN cử tham gia giải thưởng năng lượng ASEAN (ASEAN Energy Award) do Ủy ban ASEAN về năng lượng tổ chức hằng năm. Theo kế hoạch, dự kiến quí 1-2006 sẽ tổ chức thí điểm cuộc thi “Các tòa nhà hiệu quả năng lượng”.

ĐẶNG TƯƠI

0 Comments:

Post a Comment

<< Home