Friday, December 30, 2005

Australia: Tăng cường sản xuất nhiên liệu sinh họcThủ tướng J. Howard vừa thông báo kế hoạch hành động mới cho ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học. Theo đó, sẽ mang lại tương lai bền vững cho ngành nhiêu liệu sinh học ở Australia. Australia sẽ xây dựng mới khoảng sáu nhà máy nhiên liệu sinh học. Australia sẽ xây dựng mới 6 nhà máy nhiên liệu sinh học, ước tính sẽ sản xuất 350 triệu lít dầu sinh học vào đầu năm 2008 và trước năm 2010 sẽ là 500 triệu lít, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với thời hạn do Chính phủ Liên bang đặt ra. Hiệp hội các Nhà sản xuất Năng lượng Tái sinh Australia (Renewable Fuels Australia) cho biết, 70% điện năng của các nhà máy này làm từ ngũ cốc, còn lại làm từ đường.


Hiện có hơn 400 điểm bán xăng dầu ở Australia bán hỗn hợp ethanol và dầu sinh học. Chính phủ đã khuyến khích các tài xế dùng hỗn hợp ethanol và các hãng sản xuất ô tô đang ủng hộ ngành nhiên liệu sinh học của Australia.

Báo KH&PT

0 Comments:

Post a Comment

<< Home