Tuesday, February 28, 2006

Giá điện sẽ tăng lên 852 đồng/kWh?


Dự án thủy điện Đại Ninh trên hệ thống sông Đồng Nai được xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận có tổng công suất 300MW với tổng mức đầu tư khoảng 440 triệu USD (trong đó vay ODA 85% của Chính phủ Nhật Bản) dự kiến phát điện vào cuối năm 2007. Trong ảnh: thi công xây dựng đập tràn thủy điện Đại Ninh - Ảnh: N.C.T.

TT - Theo thống nhất của tổ công tác liên ngành, giá điện bình quân sẽ tăng lên 852 đồng/kWh. Theo lộ trình, sau đợt tăng giá điện vào năm nay, đầu năm 2008 giá điện sẽ lên mức 890 đồng/kWh.

Năm 2010 giá điện tiếp tục được điều chỉnh.

Lấy ý kiến rộng rãi

Cuối tuần qua tổ công tác liên ngành về giá điện đã họp và thống nhất trình Bộ Công nghiệp bốn phương án với mức tăng bình quân 8,8% (thấp hơn 6% so với đề nghị 14,8% của EVN). Một quan chức bộ cho hay dự kiến trong tuần tới bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến, lựa chọn phương án qua trang web www.moi.gov.vn.

Theo Bộ Công nghiệp, phương án được lựa chọn phải giảm bù chéo giữa giá điện cho sản xuất và giá điện cho sinh hoạt; khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo cân đối tài chính cho các đơn vị điện lực.

Cụ thể có bốn phương án được lấy ý kiến như sau:

Không “đụng” đến sản xuất

Trước đó, Tổng công ty Điện lực VN đưa ra năm phương án biểu giá bán lẻ năm 2006. Với xuất phát điểm là mục tiêu tăng giá bình quân lên 898 đồng/kWh (tăng bình quân 14,8%) và phương án không điều chỉnh giá điện sản xuất (chiếm 45,8% tổng sản lượng), nên mức tăng sẽ dồn vào các đối tượng còn lại (chiếm 54,2%). Mức tăng các đối tượng này sẽ rất cao, bình quân 25-40%.

Các chuyên gia tổ công tác nhận định đây là mức tăng có thể gây đột biến, tính khả thi không cao trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Phương án 1: hạn chế hoàn toàn những tác động đến đối tượng sản xuất, những hộ gia đình có mức sống thấp (sử dụng dưới 100 kWh/tháng) và các tổ chức quản lý điện nông thôn. Biểu giá mới không tăng với đối tượng sản xuất, bán buôn điện sinh hoạt nông thôn và 100 kWh đầu tiên điện sinh hoạt bậc thang. Do các đối tượng không tăng giá chiếm tới 75% tổng sản lượng nên các đối tượng còn lại sẽ phải chịu mức tăng 20%. Các bậc thang sau của biểu giá điện sinh hoạt tăng bình quân 35%.

Các chuyên gia cho rằng giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn và giá bán điện sinh hoạt bậc thang đối với 100 kWh đầu tiên không tăng sẽ tiếp tục là gánh nặng bù chéo đối với đối tượng sản xuất và kinh doanh. Giá bán điện sinh hoạt bậc thang đối với mức trên 100 kWh tới 35% sẽ tác động rất lớn tới sinh hoạt của đại bộ phận các hộ tiêu thụ điện sinh hoạt. Mức giá này cũng chưa đảm bảo mục tiêu tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp bố trí lại lịch sản xuất kinh doanh.

Tăng 20% giá điện giờ cao điểm

Phương án 2: không tăng giá điện sản xuất giờ bình thường và thấp điểm, tăng 20% giá bán điện giờ cao điểm của tất cả các đối tượng, tăng giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn lên 410 đ/kWh (tăng 5% so với hiện nay); chia đôi mức 100 kWh giờ đầu đối với điện sinh hoạt bậc thang thành hai mức: 50 kWh đầu giá 600 đ/kWh, 50 kWh tiếp theo giá 750 đ/kWh.

Ở phương án này, do tăng giá giờ cao điểm nên bình quân giá điện cho sản xuất sẽ tăng 4%. Giá điện sinh hoạt bậc thang của 50 kWh đầu chỉ tăng 50 đ/kWh (tăng 10%), các bậc thang trên 100 kWh tiếp theo có mức tăng 12-18%, các đối tượng hành chính sự nghiệp và kinh doanh dịch vụ có mức tăng lần lượt là 10% và 12%.

Mỗi hộ thêm 8.000 đồng/tháng

Phương án 3: tương tự phương án 2 nhưng không tách đôi 100 kWh đầu đối với điện sinh hoạt bậc thang mà tăng cả lên 630 đ/kWh. Với phương án này, bình quân giá điện cho sản xuất sẽ tăng 4%, giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn tăng 5%, điện sinh hoạt bậc thang tăng bình quân 17%. Giá điện đối với bậc thang 100 kWh đầu tăng 80 đ/kWh, tương đương 15% so với hiện hành. Mỗi hộ sẽ tăng chi phí tiền điện tối đa 8.000 đ/tháng. Các đối tượng hành chính sự nghiệp và kinh doanh dịch vụ có mức tăng lần lượt là 11% và 12%.

Giá điện nông thôn, thành thị bằng nhau

Phương án 4: tương tự phương án 3 và xóa bỏ sự phân biệt về giá điện sinh hoạt giữa thành thị và nông thôn. Tăng giá bán 100 kWh giờ đầu điện sinh hoạt bậc thang lên 700 đ/kWh. Hiện nay các hộ dân nông thôn đang phải mua điện sinh hoạt theo cơ chế giá trần 700 đ/kWh, các hộ ở thành thị có mức sử dụng tương đương lại được mua điện với giá chỉ 550 đ/kWh.

Với phương án này giá điện cho sản xuất sẽ tăng 4%, giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn tăng 20 đ/kWh (tăng 5%), điện sinh hoạt bậc thang tăng 18%. Giá điện đối với bậc thang 100 kWh đầu tăng 150 đ/kWh, tương đương 27% so với hiện hành. Các hộ gia đình sử dụng dưới 100 kWh sẽ tăng chi phí tiền điện tối đa 15.000 đ/tháng. Các bậc thang trên 100 kWh tiếp theo có mức tăng 9-12%, các đối tượng hành chính sự nghiệp và kinh doanh dịch vụ cũng sẽ có mức tăng thấp hơn, lần lượt là 10% và 11%.

HẢI MINH

0 Comments:

Post a Comment

<< Home