Sunday, March 19, 2006

Vũng Tàu: Phát hiện dầu ở mỏ Tê Giác Trắng

Vũng Tàu: Phát hiện dầu ở mỏ Tê Giác Trắng
(3/16/2006 4:51:09 PM)

Khai thác dầu khí

Theo thông báo của Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí - PVEP (Petro VN), kết quả khoan thử vỉa sản phẩm tại giếng khoan ở mỏ Tê Giác Trắng cho thấy cả ba tầng đều có chứa dầu khí với lưu lượng khoảng 14.600 thùng dầu/ngày (tương đương 1.900 tấn/ngày). Hiện công tác nghiên cứu đang được tiến hành nhằm đánh giá trữ lượng mỏ.

Mỏ Tê Giác Trắng (bể Cửu Long, thềm lục địa phía Nam) cách Vũng Tàu khoảng 90km về hướng Đông Nam, thuộc hợp đồng dầu khí lô 16-1 do Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long thực hiện với sự góp vốn và điều hành của PVEP, PTTEP (Thái Lan), SOCO (Anh) và OPECO (Mỹ).

T.TU - Tuổi trẻ , Đ.A – Lao động

0 Comments:

Post a Comment

<< Home