Wednesday, September 27, 2006

Chiến lược năng lượng phải sát với yêu cầu tăng trưởng kinh tế

Chiến lược năng lượng phải sát với yêu cầu tăng trưởng kinh tế

26/09/2006 -- 8:38 PM

Hà Nội (TTXVN) - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Công nghiệp phải xây dựng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia sát với nhu cầu tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung đi sâu vào chính sách tiết kiệm vì hiệu suất sử dụng năng lượng của Việt Nam còn thấp.

Chiều 26/9, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với Bộ Công nghiệp về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2006-2015, có xét đến 2025.

Theo Phó Thủ tướng, chính sách của chiến lược chưa rõ ràng và chưa đầy đủ, thiếu những đột phá quyết liệt. Bộ Công nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện chiến lược để trong tháng 10 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ soạn thảo chương trình hành động để có thể triển khai ngay chiến lược sau khi được phê duyệt.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp, Việt Nam đã đạt được tỷ lệ trên 90% dân cư có điện sử dụng, điều này thể hiện chính sách năng lượng gần với nhu cầu dân sinh. Tuy nhiên, hiệu suất sử dụng năng lượng còn thấp; nguồn năng lượng tái tạo chưa phát triển đúng mức, hệ thống pháp lý phát triển năng lượng chưa được đồng bộ.... Trong 9 chính sách để thực hiện chiến lược này, chính sách an ninh năng lượng quốc gia được coi là xương sống.

Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2006-2015 đặt ưu tiên phát triển thuỷ điện, nhất là công trình đa mục tiêu; đảm bảo tỷ lệ hợp lý và an toàn trong cung cấp giữa các loại nhiên liệu than và khí; bố trí nguồn hợp lý theo vùng phụ tải, giảm truyền tải xa; khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo; xúc tiến các dự án nhập khẩu điện từ Lào, Campuchia và Trung Quốc./.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home