Friday, July 22, 2005

Sẽ áp dụng tiêu chuẩn châu Âu đối với khí thải xe cơ giới


13:11' 20/07/2005 (GMT+7)

Hội nghị áp dụng tiêu chuẩn châu Âu đối với khí thải xe cơ giới đường bộ và chất lượng nhiên liệu, được tổ chức tại Hà Nội ngày 19/7, đã đưa ra lộ trình áp dụng tiêu chuẩn châu Âu đối với khí thải xe cơ giới ở Việt Nam vào năm 2007.

Ngòai CO2, mỗi năm, các lọai xe cơ giới đã thải ra môi trường hàng trăm ngàn tấn CO, NO2, SO2...

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2002 các phương tiện giao thông vận tải đã sử dụng khoảng 1,5 triệu tấn xăng và dầu diezen, tương ứng với lượng phát thải là 6 triệu tấn CO2, 61.000 tấn CO, 35.000 tấn NO2, 12 .000 tấn SO2 và trên 22.000 tấn CmHn. Tại các nút giao thông ở một số đô thị, nồng độ bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 đến 3 lần, nồng độ SO2 gấp 2-3 lần.

Theo ông Cao Xuân Vịnh, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các hoạt động giao thông vận tải là nguyên nhân chủ yếu làm cho không khí bị ô nhiễm. Chì, NO2, CO có trong không khí bị ô nhiễm là những chất độc hại có thể gây ra các căn bệnh ung thư, hen xuyễn cho con người.

  • Theo TTXVN.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home