Monday, October 24, 2005

Ký kết dự án tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp


19:05' 21/10/2005 (GMT+7)

(VietNamNet)-Sáng 21/10, Bộ KH&CN và Chương trình phát triển LHQ (UNDP) đã ký kết dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với tổng ngân sách 29 triệu đôla, dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2006-2010.

Soạn: AM 593110 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Lễ ký kết sáng 21/10

Dự án sẽ hỗ trợ cho khoảng 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuộc 5 lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng, áp dụng các biện pháp và công nghệ đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng. Ngoài ra, một quỹ hơn 1,9 triệu đôla sẽ được thành lập để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với các nguồn vốn vay trong nước, phục vụ các dự án tiết kiệm năng lượng của riêng họ.

Thành công của dự án sẽ giúp Việt Nam tiết kiếm được một khoản năng lượng tương đương 136 nghìn tấn dầu, giảm 962 nghìn tấn khí CO2 phát thải hàng năm trong giai đoạn trên, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do giúp những doanh nghiệp này giảm chi phí về năng lượng. UNDP sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối tác Việt Nam thực hiện dự án trên.

Theo ông Jordan Ryan, Điều phối viên thường trú LHQ và Đại diện thường trú UNDP, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng tăng ở Việt Nam đang tạo ra sức ép lớn đối với năng lực cung cấp năng lượng của quốc gia vốn đã phát huy hết công suất. Nếu năng lượng không được sử dụng bền vững hơn thì trong tương lai VN có thể không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia. Giờ là thời điểm thích hợp nhất cho dự án này vì VN đang phải giải quyết nhu cầu tăng trưởng kinh tế trong khi tình trạng thiếu năng lượng ngày càng trầm trọng.

  • Minh Sơn