Tuesday, January 24, 2006

Hầm biogas dung tích lớn

Hầm biogas dạng vòm đang được xây dựng, chưa lấp đất
TT - Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Hòa vừa phối hợp với Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Sở Khoa học - công nghệ tỉnh Khánh Hòa) triển khai xây dựng thành công mô hình hầm biogas kiểu mới có dung tích lớn cho hộ chăn nuôi.

Tại các hộ chăn nuôi được xây hầm biogas, mùi hôi đã giảm rõ rệt; việc sử dụng khí sản sinh ra để đun nấu và thắp sáng sinh hoạt khá thoải mái. Giá thành 1m2 xây dựng là 400.000 đồng cho dạng vòm, 460.000 đồng cho dạng hộp và tuổi thọ của hầm có thể đạt 30-40 năm.

NGUYỄN TÁM (Sở Khoa học - công nghệ Khánh Hòa)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home