Saturday, March 25, 2006

Phát triển nhiều mỏ khí mới ở Nam Côn SơnKhai thác dầu khí

Ngày 21/3, Công ty Dầu khí BP tại VN cho hay, kế hoạch hợp tác phát triển Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa được BP ký với Tổng Công ty Dầu khí VN và Tổng Công ty Điện lực VN. Với kế hoạch này, nhiều mỏ khí mới trong khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn sẽ được phát triển nhằm cung cấp khí cho trung tâm Nhơn Trạch. Theo đó, Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch sẽ được xây dựng với công suất 2.640 MW, mỗi năm cần khoảng 2,5 tỉ mét khối khí.

B.Trân - Người Lao động

0 Comments:

Post a Comment

<< Home