Tuesday, April 04, 2006

Petro VN thành công tại các dự án dầu khí ở Algeri và Malaysia


Theo thông báo của Công ty đầu tư và phát triển dầu khí (PIDC), đơn vị thành viên của Tổng công ty dầu khí VN (PetroVietnam), cho biết PIDC đã thành công trong hai dự án thăm dò dầu khí tại Algerin và Malaysia.

Tại Algeri, với 40% cổ phần, PIDC điều hành dự án thăm dò, thẩm lượng và khai thác dầu khí lô 433a&416b tại sa mạc Sahara từ giữa năm 2003. Các đối tác khác trong hợp đồng này là PTTE Algeri ( có 35% cổ phần) và Công ty dầu khí quốc gia Algeri Sonatrach 25%.

Đến cuối năm 2005, dự án đã cơ bản hoàn thành phần cam kết của Giai đoạn thăm dò thứ nhất. Tháng 12-2005, tại giếng khoan thẩm lượng BRS (Bir Seba)-6bis được thực hiện ở độ sâu 3 930 mét, kết quả thử vỉa tại tầng chứa Ordovician Hamra đã cho lưu lượng 5.120 thùng dầu/ngày và 4,8 triệu bộ khối khí/ngày (tương đương 135.920 m3 khí/ngày).

Phó giám đốc Công ty PIDC-giám đốc chi nhánh PIDC tại Algeri Nguyễn Quốc Thập cho biết việc phát hiện dầu ở lô hợp đồng của Công ty tại Algeri khẳng định thành công của dự án cũng như tiềm năng và triển vọng dầu thu được ở lô này, đồng thời cho phép dự báo quy mô đầu tư thăm dò thẩm lượng các cấu tạo còn lại trong lô. Dự báo sau khi thẩm lượng, quy mô của dự án rất lớn. Có thể chỉ đứng sau mỏ Bạch Hổ ở Việt Nam.

Thời gian tới, PIDC sẽ cùng các đối tác triển khai một khối lượng lớn công việc thẩm lượng các phát hiện đã có và thăm dò mở rộng toàn bộ lô hợp đồng nhằm đạt mục tiêu khai thác dầu vào năm 2009.

Tại Malaisia, trong khuôn khổ chương trình hợp tác ba bên giữa ba Công ty dầu khí quốc gia của Việt Nam, Malaisia và Indonesia, PIDC tham gia điều hành chung dự án thăm dò dầu khí tại lô SK305 ngoài khơi đảo Sarawac với 30% cổ phần.

Giếng khoan cam kết đầu tiên (Dana-1 X) triển khai từ tháng 10-2005 đã phát hiện được lưu lượng khoảng 3 300 thùng dầu /ngày và 1,55 triệu bộ khối khí/ngày (tương đương 43.891 m3 khí/ngày). Hiện nay, PIDC và tổ hợp nhà thầu tiếp tục đánh giá nhằm xác định tiềm năng của lô hợp đồng và lập chương trình thăm dò, thẩm lượng tiếp theo.

Các phát hiện dầu khí trên đây đánh dấu bước tiến quan trọng của PIDC trong quá trình triển khai chiến lược thăm dò và khai thác của PetroVietnam ở nước ngoài, đồng thời thúc đẩy hoạt động đầu tư thăm dò, khai thác của PIDC tại các nước trên cũng như ở các quốc gia khác.

Theo TTXVN

0 Comments:

Post a Comment

<< Home