Thursday, July 07, 2005

Hàn Quốc: Dầu là vàng


TT - Nhiều nhà hoạt động môi trường Hàn Quốc đã tuần hành kêu gọi tiết kiệm xăng dầu tại thủ đô Seoul mấy ngày qua. Biểu ngữ của họ rất dễ hiểu: "Dầu là vàng. Hãy tiết kiệm dầu vì một thùng dầu là 100 USD". Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này từ 4%xuống còn 3,8% với lý do giá dầu tăng. Hành động cụ thể kèm theo những số liệu minh chứng xác thực may ra mới thuyết phục dư luận được.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home