Friday, April 07, 2006

Châu Á ưu tiên năng lượng sạch


TT - Chương trình môi trường LHQ (UNEP) đã đánh giá cao định hướng đa dạng hóa năng lượng đang nổi lên ở nhiều nước châu Á thông qua việc phát triển và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh.

Trung Quốc đang dẫn đầu châu Á và thế giới về đầu tư phát triển các nguồn năng lượng tái sinh với mục tiêu đưa năng lượng tái sinh chiếm 10% tổng nguồn cung cấp năng lượng của nước này vào năm 2010.

Hơn 30 triệu người Trung Quốc hiện nay đang sử dụng nước nóng từ năng lượng mặt trời. Ấn Độ đang dẫn đầu châu Á về năng lượng gió. Các nước Thái Lan, Malaysia và Philippines cũng đã có những chương trình phát triển chiến lược về năng lượng tái sinh, các nguồn thực vật địa phương như cây cọ, mía...

UNEP nhấn mạnh các nguồn năng lượng tái sinh và năng lượng sạch đang giúp châu Á giải quyết mức độ ô nhiễm nặng về không khí, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hấp dẫn các nguồn đầu tư quốc tế phát triển năng lượng tới châu Á.

TÚ ANH (Theo UNEP)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home