Friday, July 21, 2006

Điện gió VN: thiếu hành lang pháp lý để phát triển

Điện gió VN: thiếu hành lang pháp lý để phát triển

“Việt Nam và Philippines là 2 nước có tài nguyên gió lớn nhất ASEAN nhưng việc phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam còn rất chậm chạp”.

>> Nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió tại đảo Lý Sơn

Ông Lê Hoàng Việt, chuyên gia Trung tâm Phát triển các tài nguyên môi trường năng lượng (CEERD-Thái Lan), đã thẳng thắn so sánh việc phát triển điện gió giữa VN và Thái Lan tại Chương trình Phát triển các dự án gió do Tập đoàn Tài nguyên quốc tế - Viện Sản lượng công nghiệp VN được tổ chức mới đây.

VN được cho là nước có tài nguyên gió lớn nhất khu vực với sơ đồ gió được xác định ở miền Trung, miền Nam và các hải đảo. Nhưng hiện nay, rất ít nhà kinh doanh muốn đầu tư vào nguồn năng lượng này của VN vì chúng ta chưa có hành lang pháp lý về vấn đề này.

Được biết, hiện nay có 30 tổ chức đang tiến hành đo năng lượng gió của VN nhưng giữa các tổ chức này không có mối liên hệ nào và cũng không có một chuẩn về đo đạc. Còn tại 300 đài khí tượng thủy văn địa phương và Trung ương thì việc đo gió cũng chỉ làm ở mức “nhiệm vụ”, chưa có thống kê chính xác về nguồn tài nguyên dồi dào này.

Theo Người lao động

0 Comments:

Post a Comment

<< Home