Tuesday, June 07, 2005

TQ đẩy mạnh nguồn năng lượng hạt nhân

TTO - Trung Quốc - quốc gia sử dụng nguồn năng lượng lớn thứ 2 sau Mỹ sẽ đưa ra kế hoạch xây dựng nguồn năng lượng hạt nhân mới vào năm 2020 với chi phí khoảng 400 tỉ NDT (khoảng 48,33 tỉ USD).

Theo đó, Trung Quốc dự kiến sẽ tăng tổng công suất năng lượng nguyên tử từ 16 gigawatts ở mức hiện tại lên đến 40 gigawatts trong vòng 15 năm. Không chỉ mong đợi nguồn năng lượng hạt nhân sẽ tăng đến 40 gigawatt mà Trung Quốc còn mong đợi tăng gấp 3 lần đạt đến 60 gigawatts, tăng 6% so với tổng năng lượng quốc gia (hiện tại chỉ chiếm 2,3%).

Ở Quảng Đông và Triết Giang, năng lượng hạt nhân đã đạt mức 13% trong tổng số năng lượng chung. Hiện nay, nước này đang có 19 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động dưới sự xây dựng của chính phủ.

Hai lò phản ứng với công suất 600 megawatt nằm trong dự án mở rộng Qinshan giai đoạn II sẽ được khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng vào tháng 3 năm tới, và 2 lò phản ứng có công suất 1 gigawatt cũng sẽ sớm được xây dựng tại LingAo.

Điều này cho thấy, tham vọng sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân vào năm 2020 của Trung Quốc đã bắt đầu.

Đ.TÂM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home