Monday, August 22, 2005

Quĩ Mekong đầu tư vào Gas Saigon


TT - Quĩ Doanh nghiệp Mekong (MEF) vừa đầu tư 1,85 triệu USD vào Công ty cổ phần Gas Saigon dưới hình thức cho vay chuyển đổi.

Ông Chris Freund - giám đốc điều hành Công ty Mekong Capital, đơn vị đang quản lý quĩ MEF - cho biết đây là doanh nghiệp tư nhân thứ chín mà MEF bỏ vốn với hi vọng sẽ đưa Gas Saigon trở thành nhà phân phối gas vững mạnh tại thị trường VN.

Khác với các doanh nghiệp trước được MEF đầu tư dưới hình thức sở hữu vốn, khoản đầu tư của quĩ vào Gas Saigon được ghi nhận như một khoản vay vì các qui định hiện hành chưa cho phép quĩ đầu tư được góp vốn vào lĩnh vực phân phối dầu khí và gas. Khoản vay này sẽ được chuyển thành vốn cổ phần khi pháp luật cho phép.

N.HẰNG

0 Comments:

Post a Comment

<< Home