Monday, August 22, 2005

Đấu thầu tư vấn đường ống dẫn khí Ấn Độ-Pakistan-IranẤn Độ đang chuẩn bị chỉ định các nhà tư vấn cho dự án đường ống dẫn khí trị giá 67 tỷ USD. Sau khi yêu cầu 4 công ty tư vấn tài chính gửi hồ sơ tham gia thầu trước ngày 16/8/2005, Công ty Dầu-Khí Ấn Độ (IOC) đề nghị Chính phủ cho chỉ định một công ty tư vấn tài chính cho dự án vào 31/8/2005.

Công ty tư vấn phải có kinh nghiệm tư vấn cho ít nhất một dự án vận chuyển dầu hoặc khí xuyên các quốc gia có trị giá đầu tư hơn 500 triệu USD.

Các công ty tư vấn pháp lý và kỹ thuật sẽ do Công ty GAIL (Ấn Độ) chỉ định. Ông Soli Sorabji-Cựu Bộ trưởng Tư pháp được mời giúp lựa chọn tư vấn pháp lý. Tư vấn tài chính sẽ là tư vấn trưởng trong nhóm các nhà tư vấn và báo cáo của tư vấn tài chính sẽ là cơ sở cho việc thiết lập cơ cấu tài chính của dự án. Tư vấn tài chính cũng sẽ phải chịu trách nhiệm tư vấn cho các công ty Ấn Độ về tài chính cho vận chuyển khí thiên nhiên.

Dựa trên đấu thầu kỹ thuật, IOC sẽ đưa ra danh sách rút gọn các nhà thầu đã qua vòng sơ tuyển. Các nhà thầu này sẽ phải báo cáo trước một uỷ ban cấp cao của Bộ Dầu-Khí trong các ngày 22-23/8/2005.

Sau khi được chỉ định, vào ngày 15/12/05 tư vấn tài chính sẽ đưa ra cơ cấu dự án, báo cáo về an toàn và an ninh của việc cung cấp khí cũng như giá khí cho phía Ấn Độ. Dựa trên ý kiến tư vấn tài chính, Bộ Dầu-Khí sẽ trình lên Chính phủ danh sách các công ty Ấn Độ tham gia dự án dẫn khí này.

Trần Minh Huân - Theo Financialexpress

0 Comments:

Post a Comment

<< Home