Monday, October 17, 2005

Tháng 10/2006 mỏ khí Rồng Đôi và Rồng Đôi Tây sẽ có dòng khí đầu tiên


(10/14/2005 2:09:41 PM)

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết: Việc ký kết các Hợp đồng vận chuyển, Thỏa thuận bán khí dài hạn, Thoả thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ về phát triển mỏ khí lô 11.2-thềm lục địa Việt Nam đang tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án đúng kế hoạch; dự kiến mỏ khí Rồng Đôi và Rồng Đôi Tây (thuộc lô 11.2) sẽ cho dòng khí đầu tiên vào tháng 10/2006.


Theo tính toán của các chuyên gia, Mỏ Rồng Đôi và Rồng Đôi Tây có thể khai thác được 856 tỷ foot 3 khí và 23 triệu thùng khí ngưng tụ (condensate) trong vòng 23 năm. Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) dự kiến sẽ đầu tư khoảng 300 triệu USD cho chương trình phát triển mỏ khí, bao gồm việc xây lắp giàn khai thác, xây dựng một hệ thống kho chứa nổi, lắp đặt 60km đường ống ngầm dưới biển nối với đường ống Nam Côn Sơn và khoan thêm các giếng khai thác khí cần thiết.


Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn vận chuyển theo phương pháp 2 pha hỗn hợp khí/lỏng dài nhất hiện nay trên thế giới, công suất vận chuyển khoảng 700 triệu foot 3 khí tiêu chuẩn/ngày (xấp xỉ 19,8 triệu m3 khí/ngày). Hiện nay, đường ống đang thực hiện vận chuyển khí và khí ngưng tụ từ lô 06.1 đến trạm xử lý khí Dinh Cố. Sắp tới, các chủ đầu tư của Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn sẽ tiến hành đầu tư mở rộng công suất của trạm xử lý khí Dinh Cố để vận chuyển, tiếp nhận khí lô 11.2 và các nguồn khí khác sẽ phát triển trong tương lai về khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ cho công nghiệp điện và sản xuất phân bón.


Theo Thỏa thuận Bảo lãnh được ký kết, Chính phủ Việt Nam đảm bảo việc thực hiện các thoả thuận liên quan của Petrovietnam đối với dự án phát triển mỏ và vận chuyển khí lô 11.2, đồng thời cũng là những cam kết của các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án đúng kế hoạch. Hợp đồng vận chuyển khí lô 11.2 được ký giữa các nhà cung cấp khí (chủ mỏ khí) là Petrovietnam và KNOC với các nhà đầu tư của Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn gồm: Petrovietnam (51%), BP (32,67%) và Conoco Phillips (16,33%).

Đỗ Xuân Tùng

1 Comments:

At 7:34 AM, Blogger Abundant Universe said...

Hi,

You have a nice blog!

And you know what? TODAY is your lucky day because you have been selected. Yes, you are one of the 1500 worldwide that we are looking for; out of billions of other people!

Click on the link below to find out WHY!
What Oprah Never Told Anyone

Consider yourself MADE!
Celebrate the Freedom that FEW ever attain!

 

Post a Comment

<< Home