Saturday, July 09, 2005

Giá xăng dầu cũng phải hội nhập

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, phó cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính:

TTCN - ‘’VN đang thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế với mức độ ngày càng sâu hơn, phạm vi ngày càng rộng hơn. Nhất là chúng ta đang nỗ lực để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì hệ thống giá cả của chúng ta phải hội nhập, cũng phải theo giá thế giới.

Điều đó có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta cũng phải thích ứng với mặt bằng giá thị trường đang ở những mức giá mới. Trên thực tế, rất nhiều mặt hàng là đầu vào của nền kinh tế đã thích ứng với giá thế giới như sắt thép, clinker, khí hóa lỏng, phân urê, chất dẻo... Thích ứng nhưng phải có cách tiếp cận để không gây ra những hệ quả tiêu cực.

Có hai cách tiếp cận với giá thế giới. Thứ nhất là thích ứng ngay, tức ‘’thả’’ luôn giá bán trong nước theo giá quốc tế. Giá vốn nhập bao nhiêu ta bán bấy nhiêu. Thứ hai, để nền kinh tế thích ứng dần thì giá xăng dầu sẽ được nâng dần lên ngang bằng giá thế giới, sau đó để giá vận động theo giá thị trường.

Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi đến cái đích là để giá thị trường trong nước vận động theo giá thế giới. Nhưng làm ngay theo cách 1 thì chưa được bởi mức chịu đựng của nền kinh tế chưa thể tiếp nhận ngay. Chúng ta sẽ làm theo cách 2: nâng dần theo giá thị trường. Tuy nhiên, chủ trương là không kéo dài thời gian này.

Áp dụng cách này, chúng ta mới đạt được ba yêu cầu. Thứ nhất là đảm bảo ổn định các cân đối vĩ mô (như xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán, thu chi ngân sách...). Đồng thời không tác động xấu đến các mục tiêu kinh tế vĩ mô như tăng trưởng, lạm phát... Thứ hai, đạt được sự thích ứng chung của nền kinh tế, người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thứ ba, điều hành giá gắn với ngân sách, tiến tới không bù lỗ qua ngân sách.

Trước mắt, với tình hình giá xăng dầu nếu tiếp tục ở mức cao như hiện nay, chúng tôi đề nghị: trước mắt cho phép mở biên độ giá xăng tối đa 10%, dầu tối đa không quá 5% theo quyết định 187 của Thủ tướng Chính phủ về qui chế kinh doanh xăng dầu. Bước 2: khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau chúng ta phải tính đến việc để giá xăng dầu trong nước hội nhập thế giới’’.

BÌNH PHÚC ghi

0 Comments:

Post a Comment

<< Home